Trang Chủ

Chào mừng bạn đến với Phòng Phong Quốc Công.

Phong Quốc Công là con thứ 55 của Thánh Tổ Nhân Hoàng Ðế, là bậc tài hoa, giỏi văn nhưng mất sớm, vì thế phần ghi chép Ðại Nam Liệt Truyện không có gì nhiều. May còn lưu lại được phần hành trạng của Ngài do anh ruột là Trấn Biên Quận Công viết, nhờ vậy mới sáng tỏ được nhiều điểm về cuộc đời Ngài và qua đó biết được phần nào sinh hoạt đời thường của những lề lối mới hơn là dịch những phần của Gia Phả cũ, nhờ thế mới đáp ứng được nhu cầu của con cháu đương đại, lúc mà số con cháu trong Phòng ngày càng đông và không còn qui tụ ở một nơi.

Việc lập Phả của các Phòng, ngày trước tuy giao cho Tôn Nhân Phủ nhưng thông thường mỗi Phủ đều có lập những Phả riêng. Ðối chiếu với nhýng Tôn Phả ở Tôn Nhân Phủ chẳng có gì là sai biệt. Nhờ vậy mà ngày nay sau một thời gian dài biến động thời cuộc, một sổ Phả vẫn còn được các Phòng lưu giữ. Sau lễ cung nghênh liệt Thánh về thờ tại Triệu Tổ Miếu vào nãm Kỷ Tị (1989), việc lập Phả trở thành nhu cầu cấp thiết để gắng chặc con cháu trong họ, nên Hội Ðồng Nguyễn Phúc Tộc thời đó đã đảm trách việc soạn Thế Phả. Vì thiếu tư liệu, phải cần một thời gian nghiên cứu sưu tầm cùng dịch thuật, nên mãi đến nãm Quí Hợi (1995) cuốn Nguyễn Phúc Tộc Thế Phả mới thành hình và được in ra phổ biến rộng rãi cho bà con. Tuy không được hoàn hảo nhưng là quyển Phả của Họ tộc bằng chữ quốc ngữ được soạn thảo kỹ càng. Vì là quyển Phả chung cho dòng họ nên chỉ chép đến khởi đầu của các Phòng trong họ, tức chỉ chép ðến những vị Hoàng Tử mở đầu của các Phòng. Rồi mỗi Phòng lại chia thành nhiều Chi, nên với Họ tộc quá đông đúc của chúng ta, số Phòng còn lại trên cả trăm, việc lập Phả cho từng Phòng là việc quá tầm tay của Hội Ðồng Nguyễn Phúc Tộc, mà phải tự do mỗi Phòng đảm nhận lấy. Các Hoàng Tử vốn nhiều con, nên việc phân Chi cũng vô cùng phức tạp. Nếu không có những cuốn Phả cũ khó lòng lập lại được những Chi trong mỗi Phòng. Việc lập Phả của Phòng Phong Quốc Công là một thành tựu ðánh kể trong việc phân chia thế thứ, ghi chép kỵ đản, tiểu sử, cùng lưu trữ những tý liệu về Phong Quốc Công và của con cháu nam nữ trong Phòng này.

Kính chào,

Chánh Đại diện Phòng Phong Quốc Công.
Huyền Tôn Nữ Mỹ .

Phụ trách tư liệu, hình ảnh:  Vĩnh Hượt                                                         Kỹ thuật: Ngô Anh Tuấn