Hình ảnh của công trình đang thi công phần móng.

Huế 12.9.2016.

Mời Bà con xem Ảnh chụp khởi công công trình Trùng Tu Lăng Ông Bà Ngoại các Hoàng Tử.

Cám ơn cháu Lê Phước Quang đã cập nhật ảnh chụp công trình.

Hôm qua ngày 11/9, Ông Bà Võ văn Hoàng Huyền Tôn Nữ Thị Tùy ( Thí ) Phòng Phong Quốc Công: Phụng cúng 100.000 đ ( một trăm ngàn đồng VN ) . Như vậy Số tiền mặt hiện có là: 56.368.000 đ VN và 600 USD .

Trân Trọng

Vĩnh Hượt

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s