Bản thảo Gia Phả 20-08-2018

Xin kính mời đọc bản thảo Gia Phả chỉnh sửa 20-08-2018 :

Phần I: (trang 1-206)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/dQWU53POvTpmcXxu

Phần II: (trang 207-444)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/lGhdYcJFuwE0gRrB

Phần III: (trang 445-631)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/5mhWwz03osdyI8ki
(Cập nhật ngày 20-8-2018 – Ngô Anh Tuấn)

Advertisements

Bản thảo Gia Phả 08-2018

Xin kính mời đọc bản thảo Gia Phả 08-2018 :

Phần I: (trang 1-206)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/SYV8dEZFwDUM6pf7

Phần II: (trang 207-440)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/7W9p2dhrgHToQR5N

Phần III: (trang 441-627)

https://www.yumpu.com/xx/embed/view/txBPqDg4Mz5cw3WN

(Cập nhật ngày 17-8-2018 – Ngô Anh Tuấn)

Lăng Hoàng Tử Miên Sách

Lăng HT Miên Sách

Lăng Hoàng Tử Miên Sách đã được trùng tu hoàn thành.
Việc tìm ra Lăng mộ Hoàng Tử, dọn sạch cây cỏ um tùm, chất tạm các viên gạch cũ hình thành nấm mộ của Hoàng Tử của một Vương triều.
Vì xót xa với những hình ảnh đau lòng trên, Bà con Phòng Phong Quốc Công đã Phụng cúng để Trùng tu lăng của Hoàng Tử.

Video trên YouTube:

Lăng Hoàng Tử Miên Sách