Lăng Hoàng Tử

Huế 31.01.2016 ( 22 tháng chạp ).
Thưa Bà cùng các Bà con.
Sáng nay lên Lăng Hoàng Tử để thay cát trắng cho các Bát hương thờ ở các Lăng mộ trong khuôn viên Lăng Hoàng Tử.
Lăng được Ông Tích người quản lăng dọn dẹp, về sinh cỏ rác sạch sẽ.
Mời Bà con xem .
Trân Trọng, Vĩnh Huot

.

Advertisements

Phủ Thờ ngày 29 Tết

Mời Bà con xem Phủ Thờ ngày 29 Tết .

Nhà Thờ Ông Phòng (có thờ vọng Ông Cố Hồng Thông ).
Ngày 28 tháng chạp Âm lịch tại nhà Thờ đã cúng Cỗ Lên Nêu mời  các Vong linh thờ ở nhà Thờ về ăn Tết.
Này mồng một Tết cúng mâm cơm chay để cúng các Vong linh thờ taị  Nhà Thờ Ông Phòng ( Ông Ưng Châu ).

Kính
Vĩnh Hượt

This slideshow requires JavaScript.

Trùng tu Lăng Công Chúa Xuân An

Hình ảnh trên YouTube: Lăng Công Chúa Xuân An 19-03-2014                                                                               Trùng tu Lăng Công Chúa Xuân An

Kính thưa Bà con Phòng Phong Quốc Công, Phòng Trấn Biên Quận Công và Họ Trương Phúc.
Thưa Quý Bà con, gần một tháng trời (19.7.2014 đến 14.8.2014 ) đã trùng tu xong Lăng Công Chúa Xuân An. Chúng tôi xin đại diện Bà con Phòng Phong Quốc Công tại Huế Trân Trọng cảm Ơn Quý Bà con, đã nhiệt tình đóng góp ý kiến, đến hiện trường chụp ảnh ,lưu dấu thời gian để có tư liệu thực hầu phục hồi nguyên trạng Lăng  Công Chúa:

◆       Mệ Vĩnh Cao, Mệ Vĩnh Khánh, Mệ Vĩnh Dũng, Mệ Vĩnh Ba .
◆       Cháu Bảo Niệm (con trai Mệ Vĩnh Dũng ) đẫ nhiều lần lên Lăng Công Chúa đo vẽ hiện trường, tính toán công việc trùng tu từ nhân công đến vật liệu.
◆       Anh  Trương Phước Cuộc đã bỏ công ghi chép các Chữ Hán trước Thạch Lâu cũng như ở Bình Phong Hậu để thợ phục hồi theo nguyên trạng. Gia công viết lại bằng mực Xạ  các văn bảng chữ Hán .
◆       Anh Trương Phước Tín bỏ công theo dõi công trình Trùng Tu Lăng.
◆       Ông Lê văn Đồng cùng con trai và rễ cùng nhóm thợ đã thi công trùng tu lăng Công chúa với tất cả tấm lòng.
◆        Cám ơn Ông Vĩnh Huy và cháu Bảo Quyến đã tư vấn, tham mưu cho Tôi ( Vĩnh Hượt ) mở Tài Khoản của Phủ Thờ ở Ngân Hàng Viettin bank để Quý bà con ở xa tiện lợi trong việc chuyễn tiền  Phụng cúng việc Hiếu sự.
◆        Kính cám ơn Quý Bà con Nội Ngoại đã Phụng cúng để công việc Trùng Tu Lăng Công Chúa được Viên Mãn. Nếu không vài ba năm nữa với tốc độ đô thị hóa e lăng Công chúa sẽ bị dân quanh vùng phá bỏ để xây dựng nhà.

                                                                   Trân Trọng
Đại diện Phòng Phong Quốc Công ở Huế,   Vĩnh Huọt

Hình ảnh:
Nguyễn Phúc Vĩnh Hượt – Phòng Phong Quốc Công
Nguyễn Phúc Vĩnh Khánh – Phòng Tuy Lý Vương (P.11), Đệ Nhị Chánh hệ

Hỗ trợ Văn hóa, Thiết kế công trình:
Mệ Vĩnh Cao, Mệ Vĩnh Khánh, Mệ Vĩnh Dũng,
Mệ Vĩnh Ba, Trương Phước Tập, Vĩnh Hượt.

© Ngô Anh Tuấn [呉 英 俊] 2014

Tranh Phủ Thờ phòng Phong Quốc Công