img_0033

Phủ Thờ ngày 29 Tết (7-2-2016).

Advertisements

Ngày 28 tháng chạp Âm lịch tại nhà Thờ đã cúng Cỗ Lên Nêu mời các Vong linh thờ ở nhà Thờ về ăn Tết .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s